Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Edith Nørgård modtog Brolæggerprisen i 1986

Fine haveanlæg og store landskabstræk fik stor indflydelse på landskabsarkitektfaget.

Sammen med sin mand, Ole Nørgård skabte Edith Nørgård ikke blot en række af landets fineste haveanlæg, men også store landskabstræk, og de deltog og blev præmieret i en lang række arkitektkonkurrencer. Fra 1960’erne fik de stor indflydelse på landskabsarkitektfaget, idet de med deres stilsikre, enkle planudformning og gennemarbejdede løsninger ned i den mindste detalje skabte forbillede og præcedens for efterfølgende landskabsarkitekter, både hvad angår små arealer som hele bydele.

Ved udformningen af den nye bydel Albertslund Syd i 1960’erne skabtes en række friarealer fra den enkelte boligs atriumhave over boliggruppernes torve, den strukturerende kanal midt i bydelen samt Kongsholmparken. Dele af disse arbejder blev udført sammen med Måns Ginman og Søren Harboe, der siden på egen tegnestue har fortsat Edith Nørgårds rene stil. Desuden reetablerede og omformede ægteparret dele af grusgravsområdet Hedeland Nord gennem 1970’erne samt skabte en del motorvejsanlæg på Sjælland, bl.a. Lyngbyvejens indføring til Kbh., 1965-74, der med sin enkle beplantning og gennemførte detaljer er et meget smukt og usædvanligt vejforløb.

Ved Danmarks Tekniske Universitet i Lundtofte, der blev opført i 1960’erne og 1970’erne på et fladt og nøgent slettelandskab, omkransede og strukturerede ægteparret det store anlæg med mægtige bræmmer af egetræer. De enkelte bygningsafsnit ligger omgivet af store flader af lave buske og småtræer, og visse steder formes terrænet med smukke terrasseringer, ligesom individuelle og frodige gårdhaver differentierer indtrykket. Tilsvarende prægnante arbejder kan ses omkring Kbh. S Universitet Amager, 1970-80, og ved Panuminstituttet, 1970-87. Enkelhed og perfektionisme er gennemgående træk; det faste greb om helheden samtidig med, at anlæggene er løst ned til mindste detalje.


På tegnestuens vegne modtog landskabsarkitekt Edith Nørgård i 1986 Brolæggerprisen, bl.a. for de smukke belægninger omkring Helligånds Kirke.

Foruden universiteternes gårdhaver kendes også parken omkring kunstmuseet Louisiana som et af tegnestuens betydningsfulde projekter, idet haven som følge af de mange udbygninger har været tegnestuens arbejdsområde fra 1960’erne til i dag. Nybyggeri har nænsomt skullet indpasses i den landskabelige, romantiske park, og desuden er anlagt mindre skulpturhaver, fx Heerup-haven.

Enkel og smuk udformning af friarealer omkring boliger, kollegier og kirker kan også ses ved Kuben i Øverød, 1963, Ved Stampedammen i Hørsholm, 1964, ved Nybrogårdkollegiet i Lyngby, 1970, og ved Vangede Kirke, 1974.

Kilde: Landskab 2/1989.