Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Brolægning i Odense i 1988

Brolægningsarbejdet i området ved Hotel H.C. Andersen og det nye Koncerthus samt byens rådhusplads, Flakhaven, blev hyldet med Brolæggerprisen 1988.

I Odense fik man allerede i 1806 en brolægningskommission. Vi har således lang tradition for brug af brolægning, men må nok erkende, at interessen herfor havde været dalende i konkurrencen med andre vejbelægninger indtil begyndelsen af 1980'erne, hvor vi tog fat på en større ombygning af midtbyen.

Odense fik her genskabt nogle store pladser og tilsluttende gader og stræder med dejlig, gedigen brolægning. Jeg skal blot nævne området ved Hotel H.C. Andersen og det nye Koncerthus samt byens rådhusplads, Flakhaven, hvor brolægningsarbejdet blev belønnet med Brolæggerprisen 1988. l samme tidsrum blev også gågadearealet udvidet til det 3-dobbelte ved brugen af en speciel belægningssten.

Af andre mindre, men væsentlige arbejder kan nævnes trafiksaneringer, sikring af skoleveje samt ændringer af vejarealer i forbindelse med større boligsaneringsopgaver.

Den overvejende del af disse belægningsarbejder bliver udført i et tæt samarbejde med lokale entreprenørfirmaer, som har traditioner for kvalitetsbrolægning, og som også bistår os med de mere rutinemæssige opgaver, såsom opretning af kantsten og fliser.

Odense kommune vil også i fremtiden lægge stor vægt på den kvalitetsmæssige og æstetiske side af, hvad vi betragter som »byens gulv«. Her tænkes også på materialevalget, hvor det er yderst vigtigt at få valgt de rigtige materialer (granit, klinker m.v.) til netop den specielle opgave. Lad disse materiale kun være relativt dyre i anlægsfasen, så trækker holdbarheden og den mindre vedligeholdelse økonomisk i den rigtige retning. Og så kan granit m.v. genbruges!

Vi hilser det derfor velkommen, at DS-Rekommandationen for Brolægning nu er udkommet, og vi opfatter den som et godt bidrag til gennemførelsen af Odense kommunes intentioner på belægningsområdet.

Hans Jul Jacobsen
Overingeniør
Odense Kommune

Efterskrift: Denne beskrivelse af brolægning i Odense blev skrevet af overingeniør Hans Jul Jacobsen fra Odense Kommune, og bragt i laugets håndbog Brolægning i 1990-udgaven.