Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Brolæggerlauget under Dansk Byggeri har i år valgt at tildele Fredericia Kommune Brolæggerprisen 2008

Brolæggerlaugets årlige Brolæggerpris gik den 3. oktober 2008 til Fredericia Kommune. Med prisen følger en messingplade nedfældet i en chaussesten, et diplom og 25.000 kr. Dermed hædres Fredericia Kommune for kreativ brolægning omkring Torvet

Lauget har siden sit 100 års jubilæum i 1986 uddelt en pris ”for et påskønnelsesværdigt arbejde som forbilledligt har tilgodeset brolæggerfaget. Prisen er en anerkendelse af en kreativ udnyttelse af fagets muligheder i respekt for dets tradition og arbejdsmetode”.

- Foruden at der her i Fredericia er udført et rigtig flot stykke brolægningsarbejde, så har vi i Lauget også lagt vægt på, at der er et særligt perspektiv i dette arbejde. Blandt andet det smukt tænkte åløb, der er lagt ned i brolægningen i bymidten, og så det, at Fredericia Byråd ser granitbelægningen som et led i en større helhed. At arbejdet bringer os videre, siger laugssekretær John Hvass.

Brolæggerprisen tildeles efter indstillinger, der vurderes af et udvalg under Brolæggerlauget, bestående af oldermanden, en tidligere brolæggermester, en nuværende brolæggermester, præsidenten for Erhvervsfonden og laugssekretæren.

Hvad pengene skal gå til, fastlægges af borgmester Uffe Steiner Jensen; overvejelserne går i retning af, at de skal tilkomme dem, der har stået for projektet.

      

Fredericia Kommune hædres for kreativ brolægning omkring Torvet.

Fakta
Brolægning er den ældste form for vejbelægning. I Danmark findes enkelte mindre brolagte vejstrækninger fra oldtiden. Brolæggerfaget opstod formentlig som egentligt håndværksfag omkring 1300-tallet.

Medlemmer af Brolæggerlauget udfører arbejdet efter Dansk Standard for brolægning DS 1136 og i overensstemmelse med de høje kvalitetskrav, der kendetegner den faglærte brolægger.