Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kerteminde Renæssancehavn vinder Brolæggerprisen 2014

Årets Brolæggerpris går til Kerteminde Kommune. Prisen blev overrakt af Brolæggerlaugets oldermand torsdag den 2. oktober ved et lille arrangement på Renæssancehavnens nye plads

I forbindelse med Kertemindes 600 års jubilæum er belægningerne i renæssancehavnen blevet fornyet. Et vellykket projekt, som nu hædres med året Brolæggerpris for det smukke resultat.

- Vi er her i dag for at overrække en pris, som har været overrakt siden 1986. Hvordan gør man sig så fortjent til sådan en pris? Det gør man kort og kontant ved at udføre brolægning af høj håndværksmæssig og fineste kvalitet, samt ved at have en bygherre og rådgivere, der udviser iderigdom og nytænkning af det traditionsrige brolæggerfag. Og ikke at forglemme samarbejder om resultatet ved at være lydhør overfor, hvad brolæggere og mester foreslår af løsninger, sagde Brolæggerlaugets oldermand i Dansk Byggeri, Claus Johnsen.

Alt det er ifølge Dansk Byggeris Brolæggerlaug lykkedes med den nye renæssancehavn.

- Man har indfriet drømmen om at gøre denne plads i Kertemindes historiske hjerte til et samlingssted for byens borgere og turister. Alt dette havde ikke været muligt, hvis Kerteminde kommune stod alene med investeringen. Uden Realdania var projekter nok aldrig blevet til noget, så stort tak til dem også, sagde oldermanden.

Borgmester i Kerteminde, Hans Luunbjerg takkede for prisen:

- Det er et stort skulderklap til et projekt, som er præget af nytænkning og kreativitet. Vi har fået et fantastisk, centralt byrum, en flot indgang til byen og et sted, hvor vi mødes. I sommers var det en fornøjelse at se det liv, som der var ved havnen, hvor unge som gamle nød området. Det tegner godt for fremtiden, sagde han.

Projektet til 24 mio. kroner er realiseret i samarbejde med Realdania, der har bidraget med 16 mio. kroner, mens Kerteminde Kommune har finansieret resten. Landskabsarkitekt Schønherr og det rådgivende ingeniørfirma Orbicon står som rådgivere bag genfortolkningen af renæssancehavnen, og Nordfyns Brolægning har udført granitbelægningerne.

 


Borgmester Hans Luunbjerg (t.h. i midten) og Oldermand Claus Johnsen (t.v. i midten) flankeres af de stolte brolæggere fra Nordfyns Brolægning ved Ulla Simonsen og Benny Hansen (yderst t.v.)


Byen søger igen mod vandet, idet man har trukket granitbelægningen omkring kirken helt ud til kanten af havnebassinet. Renæssancehavnens gulv er udført med chaussesten, som er kløvet rent, og dermed behageligt at gå på.

Fakta om projektet ”Byen søger igen mod vandet”

Den nye renæssancehavn genfortæller Kertemindes historie. Byen søger igen mod vandet, idet man har trukket granitbelægningen omkring kirken helt ud til kanten af havnebassinet. Renæssancehavnens gulv er udført med chaussesten, som er kløvet rent, og dermed behageligt at gå på.

Der er sat granitbrosten i vejbanen langs kajen af den gamle renæssancehavn, mens fortove og cykelstier samt parkeringspladser er sat i chaussésten. Cykelstierne er adskilt fra pladsen med bånd af bordursten, der tillige fungerer som ledelinjer for blinde.

Granitfliser og de aflange bordursten er med til at understrege linjerne. Som et særligt raffinement og for at undgå malede striber er fodgængerfeltet sat i lyse og mørke brosten, mens svingbanen ligeledes er optegnet i selve belægningen.

I områder med udeservering, på anløbspladser og udsigtsplatforme bliver chaussestensbelægningen brudt med andre formater og større flader af granit, som på forskellig vis indbyder til ophold.

På Renæssancehavnen er brugt følgende mængder:

  • 1.900 m2 Brosten
  • 3050 m2 Chaussésten
  • 445 m Bordursten
  • 213 m2 Granitfliser

Se overrækkelsen af Brolæggerprisen 2014