Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Jens Eliassens Legat

Ovennævnte legat har som primært formål at yde boligstøtte eller anden laugshjælp til gamle entreprenører, brolæggere eller arbejdsfolk, der har arbejdet med brolægning, eller enker efter sådanne personer

Værdige og trængende personer uden for nævnte personkreds, som i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, vil også være berettiget til at søge legatets midler med henblik på at opnå boligstøtte.

Jens Eliassens Legat uddeles én gang årligt - primo december.

Bekendtgørelse om legatet sker i Berlingske Tidende med 4 ugers varsel.

Ansøgningen med begrundelse for, hvorfor legat søges, skal være legatbestyrelsen i hænde senest 30. november. Årsopgørelse samt reg.nr. og kontonummer i bank skal vedlægges ansøgningen.

Ansøgningen sendes til:
Fhv. Brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat
c/o Brolæggerlauget
Nørre Voldgade 106
1358 København K.

Det er Legatbestyrelsen (Bestyrelsen for Brolæggerlauget), der uddeler de givne legatportioner.

Alle ansøgere modtager brev medio december med angivelse af, om der er tildelt en legatportion eller ej. Såfremt man er tildelt en legatportion, vil pengene medio december blive overført til det opgivne kontonummer.

Jens Eliassens Legat er godkendt i ligningslovens § 7, hvilket betyder, at beløbet er skattefrit.

Andre legater

Mærsk legat


Mærsk legatet kan søges af alle, som har modtaget svendebrev som håndværker, samt er udlært i en virksomhed, der er medlem af Håndværkerforeningen i København.

Ansøgningsfristen er d. 20. marts, 2015.


Klik her for at læse mere

Tømrermester Th. P. Stillingens Fond
Ovennævnte fond støtter nye såvel som ældre håndværkere, samt også håndværkerhustruer.

Da ansøgningerne behandles løbende, er der ingen ansøgningsfrist.

Klik her for at læse mere