Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Brolæggerprisen går til Københavns Kommune

Brolæggerlauget i Dansk Byggeri uddeler for 30. gang Brolæggerprisen. Prisen går i 2015 til Københavns Kommune som anerkendelse for en perlerække af projekter, hvor brolægningsarbejdet er udført med nytænkning og flot håndværk

Københavns Kommune får Brolæggerprisen som anerkendelse for en række arbejder, hvor kommunen i særlig grad har udvist iderigdom og respekt for brolæggerfagets tradition og arbejdsmetode.

Fornyelsen af den 18.000 kvm store forplads på Danmarks travleste station, Nørreport Station i København, er et af flere projekter, som dommerkomiteen har lagt til grund for uddeling af årets Brolæggerpris.

Ny Nørreport er blevet et sammenhængende byrum med et markant design. Belægningen, udført af Petri & Haugsted, er inddelt i store felter på 3,6 x 3,6 meter bestående af granitfliser med bånd i rustfrit stål. Båndet afleder regnvand og fungerer samtidig som ledelinje for synshandicappede.

Ni områder består af forsænkede cykelbede med belægning i beton i en lidt lysere farvetone end den omgivende naturstensbelægning. På servicevejen langs den østlige side af pladsen er der mindre granitfliser sat i beton, så belægningen kan klare belastning fra tunge køretøjer.

En 30 cm bred kantsten i granit afslutter pladsen, og langs med facader og mod tilstødende veje er der bånd af granitchaussesten, som sikrer en god overgang mellem den nye plads og den eksisterende by.


Ny Nørreport er et af flere brolægningsarbejder, som ligger til grund for, at Københavns Kommune modtager Brolæggerprisen 2015.


Et kæmpe løft til gågaderne

Fra Ny Nørreport træder man direkte ind på Københavns centrale handelsstrøg og møder Københavns største brolæggerarbejder i nyere tid. Købmagergade, som har forbindelse med Kultorvet, pladsen ved Rundetårn samt Hauser Plads har gennemgået en total renovering.

Her er anvendt 1,3 millioner kinesiske granitsten a 12 x 12 cm. Stenene i grålige nuancer er lagt i et specielt design: pladserne er mørke, indgangene er lyse, og overgangene er tilfældigt miksede. Det er DT Brolægning & Entreprise ApS, der har udført en stor del af belægningerne.

De nye granitsten kan i modsætning til de gamle betonfliser, som flækkede, klare belastninger fra de lastbiler, der i morgentimerne kører med varer til butikkerne.

Det flyvende tæppe

Et stenkast fra Ny Nørreport ligger Israels Plads, som tillige har del i Brolæggerprisen. Med Barslund som hovedentreprenør er den 9.000 kvm store Israels Plads udført af Brolægger Kompagniet A/S, og er i dag Københavns største. Pladsen med tilnavnet ”det flyvende tæppe” ligger 25 cm over gadeniveau og består af granitbelægninger omkring en arena-formet boldbane samt to ”granitbjerge” udformet af trin, der vejer op til 2 tons. Forskønnelsen af Israels Plads har et samlet budget på omkring 130 mio. kroner.

Zacho-Lind A/S har udført arbejdet i Istedgade, der blev sat i værk for at forbedre forholdet for cyklisterne. Ud over nye cykelstier har firmaet anlagt fortove i begge sider af kørebanen samt opsat nyt gadeinventar og plantet træer.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) er glad for den tildelte pris og endnu mere for den forskel, brolæggerne har gjort:

”Hvis man husker, hvordan Nørreport, Israels Plads og Købmagergade så ud førhen, kan der ikke være tvivl om, hvor stor en forskel fliser og brosten kan gøre for oplevelsen af et byrum. Den markante forskel er synlig alle tre steder og giver en særlig værdi, som ved brug af asfalt ville være blevet suget ud af oplevelsen af de forskellige byrum.”

Københavns Kommune er endvidere blevet præmieret for det nye bustracé i midten af vejen fra Haraldsgade til Øster Søgade med tilhørende stoppesteder, som er en del af den nye busbane fra Ny Nørreport til Ryparken Station. Der er tale om Danmarks første BRT-system (Bus Rapid Transit) der betyder kortere rejsetid og bedre service.

Hver BRT-station har en udstrækning på ca. 4 x 50 meter og er placeret i de kantstensafgrænsende heller, som adskiller bustracéet fra den øvrige kørende trafik.
Hovedentreprenøren Barslund har blandt andre allieret sig med laugsfirmaerne P.P. Brolægning A/S og Brix Brolægning ApS for at etablere busperroner i burdure granitsten samt granitfliser i forskellige størrelse i romersk forbandt. Dertil kommer overgange bestående af chaussesten samt overkørsler med borduresten og jetbrændte brosten.

Prisoverrækkelse

Onsdag den 11. november kl. 13 overrækker Brolæggerlaugets oldermand, Claus Johnsen, årets Brolæggerpris til trafik- og miljøborgmester Morten Kabell. Det sker ved en lille ceremoni på Ny Nørreport ved Dansk Byggeris domicil.

Læs mere om Brolæggerprisen 2015