Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Få gratis hjælp med de miljøfarlige stoffer og byggeaffaldet

Har du spørgsmål om håndtering af miljøfarlige stoffer, fx asbest, bly, PCB?

 

Har du styr på reglerne for korrekt håndtering og hvem der har ansvaret håndtering, anmeldelse af affald, tilsyn mv.? Hvis ikke, så er der hjælp at hente hos det nyåbnede Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB). Opgaven for det nye videncenter er at hjælpe med at gøre det enklere for alle involverede parter at tage ansvar for korrekt og sikker håndtering og genanvendelse af byggeaffaldet. Det skal forhindre, at miljøfarlige stoffer spreder sig i miljøet og påvirker indeklimaet i bygningerne på en uhensigtsmæssig måde – og desuden medvirke til, at flere bygge- og anlægsmaterialer bliver genanvendt eller genbrugt.

VHGB har bl.a. en gratis telefon- og mailservice, hvor byggebranchen, rådgivere, kommuner og bygherrer kan henvende sig med spørgsmål om byggeaffald. Nummeret til telefontjenesten er tlf. 72 20 29 30 og hjemmesiden hedder www.vhgb.dk. På hjemmesiden kan man også tilmelde sig deres nyhedsmail, så din virksomhed løbende kan være ajour med hvad der sker på området.

VHGB er et uafhængigt og uvildigt center initieret af Dansk Byggeri og finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Grundejernes Investeringsfond og Realdania.