Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Brolæggerlaugets oldermand tager to år mere

Brolæggerne og deres samarbejdspartnere efteruddanner sig som aldrig før. Og medlemstallet øges, fortæller Claus Johnsen, som blev genvalgt på årets generalforsamling.

Ingen udmeldinger og fire nye medlemmer. Sådan lød status fra oldermand i Brolæggerlauget i Dansk Byggeri Claus Johnsen på den årlige generalforsamling, hvor der var glæde over de nye medlemmer M.S. Brolægning ApS bosiddende i København, Kim Christiansen Brolægning ApS fra Gilleleje, Davidsen Brolæggerfirma ApS fra Holstebro samt brolæggermester Bo Kepp fra Vordingborg.

Velkommen til nye medlemmer

I Brolæggerlauget har vi et stærkt fagligt netværk og stor hjælp af Dansk Byggeris sekretariat om jura og ansættelsesret. Vi foretager faglige vurderinger, ligesom virksomhederne også er omfattet af Byg Garanti. Fra 1. juli 2017 får kunderne en garanti på op til 150.000 kr. i garantisum pr. byggesag.

- Vi kan også konstatere, at det ikke kun er de udførende virksomheder inden for brolæggerfaget, som melder sig ind hos os. Også leverandører har de seneste to år skærpet det faglige fællesskab med Brolæggerlauget som interessemedlemmer, forklarer oldermand Claus Johnsen.

Samarbejdspartnere tilbydes efteruddannelse

Heldagskurser for tilsynsførende har været en succes. Landskabsarkitekter, arkitekter, rådgivere og bygherrer har deltaget i kurset om brolægningsstandarden og lært, hvilket krav der skal stilles til projektering og udførelse af belægningsopgaver.

- Vi får mange positive tilbagemeldinger fra vores medlemsvirksomheder. De mærker, at de tilsynsførende har fået ny ekspertise, og bygherrerne gør meget mere ud af at sikre, at deres projekter udbydes til fagfolk, som kender til reglerne og kravene i DS 1136, fortalte oldermand Claus Johnsen.

Oldermanden genvalgt for to år

På generalforsamlingen fik oldermand Claus Johnsen Brolæggerlaugets fulde opbakning til at fortsætte på posten, ligesom også bestyrelsesmedlemmerne Nicolai Palm Hougaard Svendsen og Kasper Thomsen blev valgt til tage endnu en tørn i Brolæggerlaugets bestyrelse.


Se flere billeder og læs referatet fra generalforsamlingenBrolæggerlauget bestyrelse: (fra venstre) Nicolai Palm Hougaard Svendsen fra Scheller, Hougaard & Petersen A/S, Carsten Grumsen, Arkil A/S, Theis Sterndorff, Køge Brolæggerfirma ApS, oldermand Claus Johnsen, Johnsen Brolægning og viceoldermand Stef Heykoop, Dan Jord A/S. Bestyrelsesmedlem Kasper Thomsen, P.P. Brolægning A/S, er ikke med på billedet.