Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fokus på arbejdsmiljø og frimeteren

Årets medlemskonference blev igen afholdt i Ebeltoft i dagene 1.-3. november 2018 med talstærk deltagelse af laugets brolæggermestre.

Efter nogle år med dalende deltagerantal var der i år stor interesse for efterårets store arrangement, nemlig medlemskonferencen, som traditionen tro igen blev afholdt på den tidligere Entreprenørskole og nu Danhostel i Ebeltoft med 25 % flere deltagere end i 2017. Stigningen afspejler blandt andet, at antallet af medlemsvirksomheder også er jævnt stigende i øjeblikket, hvor der har været en tilgang på 10 % det seneste år, så antallet af medlemsvirksomheder nu er 54.

Allerede torsdag den 1. november ankom konferencedeltagerne sidst på dagen til aftensmad og efterfølgende bowling. Fredagsprogrammet bød derefter på en række faglige indlæg om blandt andet laugets aktiviteter, persondataforordningen GDPR og besøg fra Arbejdstilsynet og Byggeriets Arbejdsmiljøbus ’Bam-bus’. Dagen blev afsluttet med et inspirerende og motiverende indspark fra foredragsholderen Gert Rune, som fra en kræftsygdom og ben-amputation som ung tog udfordringen op og gennemførte en ironman på ét ben.

Fredag aften blev laugets traditioner holdt i hævd under festmiddagen, idet nye medlemmer af lauget "drikkes til". En sølvpokal fyldes, og der skåles på en lille moralprædiken fra Oldermanden: - Som laugsmedlem er du forpligtet til at udføre kvalitetsarbejde, maner han. De nye og unge medlemmer kvitterer med at drikke af pokalen.


Arbejdsmiljøkonsulent Anders Svendsen fra Dansk Byggeri satte sammen med Arbejdstilsynet og Bam-bus fokus på nedslidning og hjælpegrej samt frimeteren og afmærkning af vejarbejder.