Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Brolæggerlaugets oldermand er genvalgt

På Brolæggerlaugets generalforsamling den 11. maj 2019 fik oldermand Claus Johnsen Brolæggerlaugets fulde opbakning til at fortsætte på posten.

De 25 stemmeberettigede deltagere på årets generalforsamling i Brolæggerlauget i Dansk Byggeri bakkede fuldt op om formand Claus Johnsen og hans ambitioner for laugets fremtid, og Claus Johnsen fortsætter derfor som formand.

- Jeg vil arbejde for et åbent Brolæggerlaug og for medlemmerne i hele landet. Vi skal gerne have flere medlemmer, ikke nødvendigvis rigtigt mange, for det er vigtigt, at vi kan betjene og pleje de medlemmer, vi har. Jeg vil også arbejde på den erhvervspolitiske front, så vores medlemmer får de bedste betingelser for at drive virksomhed. Og jeg vil ikke mindst arbejde for at få flere unge mennesker til at tage en brolæggeruddannelse, sagde oldermand Claus Johnsen under generalforsamlingen, hvor han også fremhævede, at traditioner skal holdes i hævd og kombineres med nye ideer:

- Jeg vil fremme og informere om vores håndværk, og det vil jeg gøre ved at afholde endnu flere kurser for medlemmer og for tilsynsførende. Og så vil jeg for alt i verden holde brolæggerfagets traditioner i hævd, og samtidig være åben over for nye og gode ideer. Jeg håber på et travlt brolæggerår med masser af aktiviteter for vores medlemmer, sagde han.

Generalforsamlingen skulle også vælge to bestyrelsesmedlemmer. Ud af bestyrelsens fire menige medlemmer er to på valg hvert andet år. I år var det bestyrelsesmedlemmerne Nicolai Palm Hougaard Svendsen og Kasper Thomsen, og de blev begge valgt til tage endnu en tørn i Brolæggerlaugets bestyrelse.

Dermed består Brolæggerlaugets bestyrelse af: Oldermand Claus Erik Johnsen (Johnsen Brolægning) viceoldermand Stef Heijkoop (Dan Jord A/S), Nicolai Palm Hougaard Svendsen (Scheller, Hougaard & Petersen A/S), Carsten Grumsen (Arkil A/S), Theis Sterndorff (Køge Brolæggerfirma ApS) og Kasper Thomsen (P.P. Brolægning A/S).

Siden generalforsamlingen for et år siden er fem nye medlemsvirksomheder optaget i Brolæggerlauget: AZ Ejendomsservice IVS, Landskab & Brolægning ApS, MM Brolægning, NCC Danmark A/S og Thygesen Brolægning. Medlemstallet er dermed øget en smule og tæller i dag 54 laugsmedlemmer og tre interessemedlemmer, dvs. virksomheder med tilknytning til branchen, som ikke er udførende brolæggermestre.

Læs referatet fra generalforsamlingen her.