Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Om Brolæggerlauget

Brolæggerlauget er identisk med Brolægningssektionen, som er en landssammenslutning af brolæggermestre og brolægningsentreprenører med medlemskab af Dansk Byggeri

Formål

Brolæggerlauget søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.
Af øvrige væsentlige opgaver, der varetages af lauget, skal nævnes:

  • Aftaleforanstaltninger, der sikrer bedst tænkelige uddannelser for såvel vore lærlinge som efteruddannelse for brolæggersvende og brolægningsarbejdere
  • Aftale af egne overenskomster og akkordforhold samt deltagelse i såvel mæglinger som voldgifter
  • Ajourføring af medlemmernes faglige og teoretiske kunnen bl.a. ved afholdelse af kurser og konferencer i såvel ind- som udland
  • Aktiv markedsføring for brolæggerfaget og dets laugsmestre
  • Fokus på holdbare belægninger og fuger, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mm.
  • Administration af brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat.

Kontingent
Der opkræves et optagelsesgebyr på 2.600 kr. Det årlige kontingent er 7.400 kr. Dertil kommer pligtigt bidrag til Brolæggerlaugets aktivitetskonto på 4.000 kr.

I øjeblikket tilbyder Brolæggerlauget nye medlemmer første års kontingent til halv pris samt et gratis optagelsesgebyr. Kontakt sekretariatet og hør mere.

Optagelsesgebyret for interessemedlemmer er 1.000 kr., og det årlige kontingent er 6.000 kr. For interessemedlemmer opkræves der ikke bidrag til aktivitetskontoen.

Formand
Oldermand Claus Erik Johnsen,
Johnsen Brolægning
johnsenbro@gmail.com

Konsulent
Mikael Mortensen
mmo@danskbyggeri.dk

Vedtægter

Her kan du downloade de gældende vedtægter

Vedtægter