Vis menu

Brolæggerprisen

Brolæggerlauget har uddelt Brolæggerprisen siden 1986 til en bygherre, rådgiver, institution eller kommune, der har vist nytænkning og særlig idérigdom i forbindelse med et eller flere belægningsarbejder


Læs mere om Brolæggerprisen 2015

Nyheder

17-03Video: Permeable belægninger med natursten
En permeabel belægning er en belægning, der selv dræner regnvand væk. Det vil sige, at regnvandet siver ned gennem belægningen og videre gennem bundopbygningen ned i undergrunden og grundvandet.

Generalforsamling 2017

Brolæggerlauget afholder den årlige, ordinære generalforsamling lørdag den 20. maj 2017 på Fyn. Invitation og tilmeldingsblanket udsendes til medlemmer og interessemedlemmer i april 2017.

Bogen Brolægning

Denne bog er tænkt som inspirationskilde for alle, der overvejer at få udført solid brolægning i nutidens design og med århundreders erfaringsgrundlag som garant for vel udført arbejde.

Dansk standard for brolægning er optrykt i hæftet.

Bogen er gratis for medlemmer af Brolæggerlauget / Dansk Byggeris Brolægningssektion.

Bestil bogen

Kursus for tilsynsførende

Brolæggerlauget gennemfører jævnligt et heldagskursus for alle som har med brolægning at gøre - tilsynsførende, rådgivere og arkitekter. Næste kursus afholdes tirsdag den 30. august 2016
  Læs mere om kurset og tilmelding her

Kontakt lauget

Mikael Mortensen
mmo@danskbyggeri.dk  
Tlf. 72 16 01 92

Brolæggerlauget på Facebook